featured image of Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen har sina rötter i den bank som tidigare gick under namnet Karis-Pojo Sparbank. Redan då var sparbankens grundtanke att stöda och främja sparandet i hembygden. Med sitt samhälleliga engagemang samlar och tillvaratar Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo sparbanksrörelsens traditioner på orten.

Sparbanksstiftelsens syfte är att främja sparandet och att stöda kulturell och annan allmännyttig verksamhet huvudsakligen i Karis, Pojo och Svartå samt att värna om sparbanksrörelsens traditioner.

Genom att stöda lokala kulturevenemang samt idrotts- och föreningsverksamhet har Sparbanksstiftelsen en viktig roll i närsamhället. Stiftelsen har under de senaste åren beviljat cirka 400 000 euro per år i understöd till verksamhet som stärker utvecklingen inom stiftelsens verksamhetsområde.

Stiftelsen administreras av en delegation och en styrelse. Delegationen övervakar och stöder stiftelsens verksamhet. Styrelsen representerar stiftelsen och besluter bland annat om beviljandet av understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Styrelsen sammanträder cirka fem gånger per kalenderår.

Verksamhetsområde

Med sitt samhälleliga engagemang värnar Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo om sparbanksrörelsens traditioner på orten. Sparbanksstiftelsen har sina rötter i den bank som tidigare gick under namnet Karis-Pojo Sparbank. Bankens grundtanke var att stöda och främja ett sunt sparande i hembygden, som huvudsakligen omfattar Karis, Pojo och Svartå.