featured image of Historien

Historien

Med sitt samhälleliga engagemang värnar Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo om sparbanksrörelsens traditioner på orten. Sparbanksstiftelsen har sina rötter i den bank som gick under namnet Karis-Pojo Sparbank. Banken bildades i sin tur genom en sammanslagning av sparbankerna i Karis och Pojo. Karis Sparbank grundades 1903 och Pojo Sparbank 1936. De två sparbankerna slogs samman år 1964.

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo bildades 1993 ett par år efter det att sparbanksaktiebolaget Aktia Abp tog form. Parallellt bildades tjugo andra sparbanksstiftelser runtom i Svenskfinland på de orter där sparbanken Aktia inrättade sin verksamhet. Då Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo bildades erhöll stiftelsen aktier i sparbanken Aktia, vilka stiftelsen i dag förvaltar. En stor del av medlen som stiftelsen årligen beviljar i understöd erhåller den från aktiernas avkastning.