featured image of Säästöpankkisäätiö

Säästöpankkisäätiö

Yhteiskunnallisessa osallistumisessaan Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö vaalii vanhoja säästöpankkiliikkeen vanhoja perinteitä. Säästöpankkisäätiön juuret juontuvat Karjaan-Pohjan Säästöpankkiin. Perusajatuksena oli jo tuolloin huolenpito ympäröivästä yhteiskunnasta ja Karjaan-Pohjan Säästöpankki oli tärkeä ja aktiivinen yhteiskunnan rakentaja.

Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on edistää säästämistä ja tukea kulttuuri- ja muuta yleishyödyllistä toimintaa pääasiassa Karjaalla, Pohjassa ja Mustiolla sekä vaalia Karjaan-Pohjan Säästöpankin perinteitä.

Tukemalla paikallisia kulttuuritapahtumia ja urheilu- ja yhdistystoimintaa säästöpankkisäätiöllä on tärkeä merkitys paikallisessa yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä. Säästöpankkisäätiö on viime vuosina myöntänyt vuosittain avustuksia paikalliseen toimintaan n. 400.000 €.

Säätiön hallintoa hoitavat valtuuskunta ja hallitus.Valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Hallitus edustaa säätiötä ja päättää mm. avustusten myöntämisistä. Hallitus kokoontuu n. 5 kertaa kalenterivuoden aikana.

Toiminta-alue

Yhteiskunnallisessa osallistumisessaan Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö vaalii vanhoja säästöpankkiliikkeen vanhoja perinteitä. Säästöpankkisäätiön juuret juontuvat Karjaan-Pohjan Säästöpankkiin. Perusajatuksena oli jo tuolloin huolenpito ympäröivästä yhteiskunnasta.

Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on edistää säästämistä ja tukea kotiseutua pääasiassa Karjaalla, Pohjassa ja Mustiolla.