Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo främjar sparandet och stöder kulturella och andra aktiviteter av allmänt intresse.