featured image of Ansökan

Ansökan

Stiftelsen annonserar årligen i de lokala tidningarna om tidpunkten för ansökan om understöd och projektbidrag. Beviljandet och utdelningen koncentreras till hösten och våren.

Så här gör du din ansökan:

Beslut om beviljat eller icke-beviljat bidrag delges per e-post.

Bidragsansökan bör fyllas i och skickas till stiftelsen elektroniskt via sökandeportalen https://karispojo.rimbert.fi/.
Bidragsansökningar i pappersform tas ej till behandling.