featured image ofAnsökan

Ansökan

Stiftelsen annonserar årligen i de lokala tidningarna om tidpunkten för ansökan om understöd och projektbidrag. Beviljandet och utdelningen koncentreras till hösten, men ansökan kan riktas till stiftelsens styrelse under hela året.

Så här gör du din ansökan:

Beslut om beviljat eller icke-beviljat bidrag delges per brev eller e-post.

Ansökan om bidrag gör du på blanketten här nedan. Fyll i och skriv ut blanketten samt posta den undertecknad till stiftelsen; adress:

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo c/o Aktia Bank, Köpmansgatan 10, 10300 Karis.