featured image of Om bidrag

Om bidrag

Stiftelsens syfte är att främja sparandet och stöda kulturell och annan allmännyttig verksamhet huvudsakligen i Karis, Pojo och Svartå samt att värna om sparbanksrörelsens traditioner på orten.

Stiftelsens grundtanke är att bevilja understöd och donationer åt verksamhet och projekt som gynnar samhällsutveckling, kultur, idrott och barn- och ungdomsverksamhet samt stöda annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom stiftelsens verksamhetsområde.

Stiftelsen stöder ekonomiskt även arbete och forskning som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde och till projekt som bidrar till lokal utveckling.

Stiftelsen annonserar i lokaltidningarna om tidpunkten för ansökan om verksamhets- och projektbidrag. Beviljandet och och utdelning av bidrag koncentreras till hösten och våren. Sparbanksstiftelsen har under de senaste åren beviljat cirka 400 000 euro per år i understöd och donationer till lokal verksamhet.

Beviljade bidrag år 2023

Öppna PDF

Beviljade bidrag år 2022

Öppna PDF

Beviljade bidrag år 2021

Öppna PDF

Beviljade bidrag år 2020

Öppna PDF

Beviljade bidrag år 2019

Öppna PDF

Beviljade bidrag år 2018

Öppna PDF

Beviljade bidrag år 2017

Öppna PDF

Beviljade bidrag år 2016

Öppna PDF

Beviljade bidrag år 2015

Öppna PDF

Beviljade bidrag år 2014

Öppna PDF