featured image of Historia

Historia

Yhteiskunnallisessa osallistumisessaan Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö vaalii vanhoja säästöpankkiliikkeen vanhoja perinteitä. Säästöpankkisäätiön juuret juontuvat Karjaan-Pohjan Säästöpankkiin ja Karjaan-Pohjan Säästöpankki oli muodostunut Karjaan Säästöpankista ja Pohjan Säästöpankista. Karjaan Säästöpankki perustettiin vuonna 1903 ja Pohjan Säästöpankki perustettiin 1936. Molempien pankkien yhdistyminen toteutui vuonna 1964. Perusajatuksena oli jo tuolloin huolenpito ympäröivästä yhteiskunnasta ja Karjaan-Pohjan Säästöpankki oli tärkeä ja aktiivinen yhteiskunnan rakentaja.

Säästöpankkisäätiö perustettiin 1993, kun Säästöpankki Aktia luotiin. Aktia Säästöpankin perustamisen myötä perustettiin myös 20 säästöpankkisäätiötä suomenruotsalaisilla alueilla. Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö sai perustamisen yhteydessä Aktian osakkeita, joita säätiö tänä päivänä hallinnoi. Suuri osa niistä säätiön avustuksista, joita säätiö vuosittain myöntää, on säätiö saanut Aktiasta vuotuisen voitonjaon muodossa.