featured image ofHakemus

Hakemus

Säätiö ilmoittaa vuosittain paikallislehdissä ajankohdan, jolloin projektiavustuksia voidaan hakea. Projektiavustusten jako ja myöntäminen keskittyy syksyyn, mutta avustushakemuksia voidaan toimittaa hallituksen käsiteltäväksi ympäri vuoden.

Ohjeita hakijalle:

Avustuksen saajalle ilmoitetaan kirjeitse tai sähköpostitse myönnetystä avustuksesta. Ilmoitus lähetetään myös niille, joille ei myönnetä avustusta.

Avustushakemus tulee tehdä alla olevalla lomakkeella. Tulosta lomake ja toimita avustushakemus allekirjoitettuna paperiversiona osoitteella:

Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö, c/o Aktia Pankki, Kauppiaankatu 10, 10300 Karjaa