featured image of Hakemus

Hakemus

Säätiö ilmoittaa vuosittain paikallislehdissä ajankohdan, jolloin projektiavustuksia voidaan hakea. Projektiavustusten jako ja myöntäminen keskittyy syksyyn ja kevääseen.

Ohjeita hakijalle:

Avustuksen saajalle ilmoitetaan sähköpostitse myönnetystä avustuksesta. Ilmoitus lähetetään myös niille, joille ei myönnetä avustusta.

Avustushakemus tulee täyttää ja lähettää sähköisesti hakijaportaalin kautta https://karispojo.rimbert.fi/.
Paperisia avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn.