featured image of Hakemus

Hakemus

Säätiö ilmoittaa ajankohdan, jolloin projektiavustuksia voidaan hakea. Avustusten jako ja myöntäminen keskittyy syksyyn ja kevääseen.

Ohjeita hakijalle:

Hakija, joka on hakenut avustusta syksyn (kevään) hakukierroksella, ei voi hakea avustusta kevään (syksyn) hakukierroksella. Erityisistä syistä hakeminen on kuitenkin mahdollista. 

Sama hakija ja/tai samaan tarkoitukseen voi hakea yhtä avustusta.

Puutteellisesti tai epäselvästi täytetty hakemus voidaan hylätä.

Avustus annetaan pääasiassa kohdeapurahana. Avustus voidaan myöntää yhdistyksille, järjestöille sekä yksityisille henkilöille. Yksityisille henkilöille avustusta voidaan myöntää vain joka toinen vuosi.

Avustusta ei myönnetä esim. jo tehdyille projektille, ammattiyhdistys- tai puoluepoliittiselle toiminnalle, vakinaiselle päivähoito- tai koulutoiminnalle (luokkaretket, leirikoulut) eikä varsinaisena opintotukena opiskelijoille. Sitä ei myönnetä myöskään ulkomaanmatkoihin eikä henkilökohtaisiin harrastuksiin.

Avustuksen vastaanottaja sitoutuu pyydettäessä antamaan selonteon varojen käytöstä, sekä pyydettäessä antamaan taloudellisen selvityksen.

Jos selvitystä saadun avustuksen käytöstä ei anneta, sitoutuu hakija palauttamaan jo myönnetyn avustuksen.

Avustuksen saajalle ilmoitetaan sähköpostitse myönnetystä avustuksesta. Ilmoitus lähetetään myös niille, joille ei myönnetä avustusta.

Avustushakemus tulee täyttää ja lähettää sähköisesti hakijaportaalin kautta https://karispojo.rimbert.fi/.

Paperisia avustushakemuksia ei oteta käsittelyyn.