featured image of Toiminta-alue

Toiminta-alue

Yhteiskunnallisessa osallistumisessaan Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö vaalii vanhoja säästöpankkiliikkeen vanhoja perinteitä. Säästöpankkisäätiön juuret juontuvat Karjaan-Pohjan Säästöpankkiin. Perusajatuksena oli jo tuolloin huolenpito ympäröivästä yhteiskunnasta.

Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on edistää säästämistä ja tukea kotiseutua pääasiassa Karjaalla, Pohjassa ja Mustiolla.