featured image of Verksamhetsområde

Verksamhetsområde

Med sitt samhälleliga engagemang värnar Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo om sparbanksrörelsens traditioner på orten. Sparbanksstiftelsen har sina rötter i den bank som tidigare gick under namnet Karis-Pojo Sparbank. Bankens grundtanke var att stöda och främja ett sunt sparande i hembygden, som huvudsakligen omfattar Karis, Pojo och Svartå.